Januari 2023: Rommelmarkt.
Exacte locatie en datum nog onbekend.